Інформація для лікарів

Инструкція для ліків «Доновіт-ВС®»

Познакомиться с ИНСТРУКЦИЕЙ.

Иммунная система и коронавирус

Познакомиться со СТАТЬЁЙ.

Дослідження впливу Доновіту-ВС на клітинний, гуморальний та неспецифічний імунітет у хворих на рак яєчників та рак молочної залози

Система захисту організму від чужорідних речовин складається з клітинного, гуморального та неспецифічного імунітету. Клітинний імунітет - частина придбаного імунітету. Лейкоцити в процесі життя вчаться, стикаючись з різними бактеріями, вірусами та іншими чужорідними об'єктами, виробляючи специфічні імунні відповіді. Гуморальний імунітет спрямований на утворення антитіл і активацію лейкоцитів, які сприяють знищенню шкідливих і чужорідних речовин всередині організму, в тому числі вірусів. Неспецифічний (вроджений) імунітет - це однотипні реакції організму на будь-які чужорідні антигени. Головним клітинним компонентом системи неспецифічного імунітету служать фагоцити, основна функція яких - захоплювати і перетравлювати проникаючі ззовні агенти, в тому числі віруси.
В результаті проведених досліджень в Київському міському онкологічному центрі встановлено, що включення в схему комплексного лікування жінок, хворих на РМЗ і РЯ нового українського препарату Доновит-ВС призводить до істотного відновлення показників клітинного, гуморального та неспецифічного імунітету, а саме СDЗ +, СD19 +, СD56 +, ЦВК, ФА та ФІ.
Це дослідження доводить, що заголовок: «Доновит-ВС зміцнює імунну систему і допомагає в боротьбі з онкозахворюваннями» є достовірним. Див. ЗВІТ.

Поради онкохворим

Генеральний директор «Науково-виробничої фірми АКСОМЕД», Аксьонов Генадій Миколайович, один з винахідників препарату «Доновіт-ВС», ділиться накопиченою інформацією щодо застосування препарату, своїми думками про сучасну онкологію і дає деякі поради онкохворим.

Опыт применения препарата «Доновит» в общеклинической практике

Клиника «Медиком» поделилась результатами применения препарата «Доновит». С ними можно ознакомиться:

МЕДИКОМ (на Русском)

MEDICOM (in English)

Результаты пятилетнего применения Доновит-ВС

Результаты пятилетнего применения Доновит-ВС в комплексном лечении с лучевой терапией представлены начальником отделения лучевой терапии Главного военно-медицинского центра МО Украины.   RESULT.DOC

Реферат доклинических испытаний

ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕСТ-АГЕНТА ВС1 (Доновит-ВС)

РЕФЕРАТ (на Русском)

РЕФЕРАТ (in English)

Автореферат Дасюкевич О.И.

ПРОТИПУХЛИННА АКТИВНІСТЬ АКОНІТИНВМІСНОГО ЕКСТРАКТУ ACONITUM SOONGARICUM
Об’єкт дослідження: екстракт кореня Aconitum soongaricum, нанесений на молочний цукор (таблетована форма - ВС-1) - "Доновіт-ВС" розробка "НВФ АКСОМЕД".
Предмет дослідження: протипухлинна активність рослинного аконітинвмісного екстракту ВС1 та механізми її реалізації.
Познакомиться с АВТОРЕФЕРАТОМ

Автореферат Бутрим А.И.

ОПТИМІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЛІАЛЬНИХ ПУХЛИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ
Об’єкт дослідження: гліальні пухлини головного мозку.

Предмет дослідження: променеве та хіміопроменеве лікування хворих з гліомами головного мозку з застосуванням препарату Доновіт ВС.

Познакомиться с АВТОРЕФЕРАТОМ

Отчёт о выполненной НИР по изучению радиопротекторных свойств препарата Доновит-ВС

Работа выполнена совместно в отделе радиобиологии Института экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины (зав отделом докт. биол. наук, проф. Я.И. Серкиз) и лаборатории радиационной цитологии (зав. лаб., докт. биол. наук Г.М. Чоботько) Института экспериментальной радиологии Научного центра радиационной медицины АМН Украины.
Познакомиться с ОТЧЁТОМ