Автореферат Бутрим А.И.

ОПТИМІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЛІАЛЬНИХ ПУХЛИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ
Об’єкт дослідження: гліальні пухлини головного мозку.

Предмет дослідження: променеве та хіміопроменеве лікування хворих з гліомами головного мозку з застосуванням препарату Доновіт ВС.

Познакомиться с АВТОРЕФЕРАТОМ